Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ulan-Majorat  www.ulanmajorat.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Baza Aktów Własnych
Statut Gminy
Sesje Rady
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Pozostałe
Inne
Rejestr działalności regulowanej
Rejestr instytucji kultury
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące strona główna 

Informacje bieżące
Uchwała SO RIO w Lublinie z 02.12.2015 r. w
sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Ulan-Majorat na 2016 r. 
 Uchwała RIO deficyt.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-09 13:40:19, wprowadzający: Stanisław Durka
Uchwała SO RIO w Lublinie z 02.12.2015 r. w
sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej gminy
Ulan-Majorat 
 Uchwała RIO wpf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-09 13:36:16, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogloszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 mieszkańcy-zaproszenie-sesja.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-11-17 13:59:59 Informację zaktualizowano 2015-11-17 14:00:40, wprowadzający: Anna Górska
Ogłoszenie Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie
konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Ulan-Majorat w sprawie Programu współpracy Gminy
Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalność pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2016 

ZARZĄDZENIE O KONSULTACJACH

​PROJEKT Uchwały i Programu współpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-05 14:25:27, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogloszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 mieszkańcy-z-sesja.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-10-16 13:00:01 Informację zaktualizowano 2015-10-16 13:00:17, wprowadzający: Anna Górska
Informacja o składach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatau RP w dniu
25.10.2015 r. 
 Składy na tablicę i do BIP.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-10-06 19:18:15, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat o czasie i
miejscu losowania składów obwodowych komisji
wyborczych 
 inf. WG o losowaniu OKW.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-10-02 16:50:19, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie Wójta z dnia 18.09.2015 r. o
obwodach głosowania 
 Obw. obwody parlament 2015.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 14:38:08, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja o wyznaczonych miejscach plakatowania  
 informacja plakaty wyborcze A5.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-09-18 12:59:56, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat o zgłaszaniu
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 
 Informacja Wójta o zgł. do OKW 27.10.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-09-18 12:58:12, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie Wójta Gminy Ulan-Majorat o
możliwości ubiegania się o dotację na
dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego
utrzymania wód i urządzeń wodnych 

Ogłoszenie

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku

Informacja o wyborze

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-18 12:15:35, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogloszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 mieszkańcy-zapr.sesja.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-09-17 12:14:08 Informację zaktualizowano 2015-09-17 12:14:40, wprowadzający: Anna Górska
Infornmacja o składach obwodowych komisji ds.
referendum z podaniem funkcji 
 Składy komisji obwieszczenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-08-24 08:53:36 Informację zaktualizowano 2015-09-17 12:08:15, wprowadzający: Anna Górska
Informacja o składach osobowych obwodowych
komisji ds. referendum 
 Informacja o składach OKR.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 13:19:42, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogloszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 mieszk.-zaproszenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-08-11 10:56:08 Informację zaktualizowano 2015-08-11 10:56:29, wprowadzający: Anna Górska
Informacja Wójta Gminy o wyznaczonych miejscach
wywieszania plakatów referendalnych 
 informacja plakaty referendalne.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-07-29 14:56:59, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat o zgłaszaniu
kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum 
 Informacja Wójta o zgł. do OKR.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-07-29 14:55:03, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 23
lipca 2015 r. o obwodach głosowania w referendum 
 Obw. obwody referendum.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-07-29 14:49:25, wprowadzający: Stanisław Durka
Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w
Ulanie-Majoracie 
 U-027.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-01 12:57:12, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 mieszkańcy-zaproszenie absolut..doc
Data wprowadzenia informacji 2015-06-10 14:09:43 Informację zaktualizowano 2015-06-10 14:10:02, wprowadzający: Anna Górska
Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP na terenie
Gminy Ulan-Majorat 
 Dane zbiorcze z gminy (II tura).pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-25 17:08:11, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych 

Urząd Gminy Ulan-Majorat informuje, że w dniu 24 maja 2015 r. wszystkie obwodowe komisje wyborcze rozpoczynają pracę o godz. 6.00.

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-23 23:14:52, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 18
maja 2015 r. w sprawie określenia środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 

obwieszczenie

decyzja

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:08:35, wprowadzający: Stanisław Durka
Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Radzyniu
Podlaskim  

Informacja Prezesa SR.pdf

Karta zgłoszenia.pdf

Lista osób zgłaszających.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 12:03:10, wprowadzający: Stanisław Durka
Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP na terenie
Gminy Ulan-Majorat 
 Dane zbiorcze z gminy (I tura).doc
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 14:56:58, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 mieszkańcy-zaproszenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-05-08 10:55:08 Informację zaktualizowano 2015-05-08 11:01:15, wprowadzający: Anna Górska
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy
obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015
r. 
 informacja UG.docx
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 15:12:40, wprowadzający: Stanisław Durka
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-05-07 13:17:26, wprowadzający: Sławomir Klimiuk
SPRAWOZDANIE z wykonania i rozliczenia zadań z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 19:43:29, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY ULAN-MAJORAT Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014 
 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 19:39:08, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r.  
 Składy komisji z funkcjami.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-04-30 09:25:36, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie Wójta o obwodach głosowania 
 Obw. obwody prezydenckie.ok.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-04-23 13:10:31, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja na temat spisów wyborców do wyborów
Prezydenta RP 
 Informacja o sporządzonych spisach wyborców.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-04-23 10:55:11, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat o składach
obwodowych komisji wyborczych 
 Składy komisji.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 18:56:32, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Wójta o publicznym losowaniu składu
obwodowej komisji wyborczej 
 Informacja o losowaniu.docx
Data wprowadzenia informacji 2015-04-17 15:28:05, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja dla komitetów wyborczych o miejscach
plakatowania 
 informacja plakaty wyborcze.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-04-13 09:35:40, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Wójta o zgłaszaniu kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych 
 Informacja Wójta o zgł. do OKW.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-04-10 15:22:18, wprowadzający: Stanisław Durka
Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany siedziby
obwodowej komisji wyborczej 
 uchwała.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-26 15:02:01, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie- przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego
marki Żuk A07. 
 Ogloszenie A07.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-23 14:50:32, wprowadzający: Sławomir Klimiuk
Zapytanie ofertowe nr 1/2015 na druk czterech
numerów gazety "Informator Ulański" 

Zawiadomienie o wyborze

Zapytanie Ofertowe

Formularz Ofertowy

Wzór Umowy

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 14:42:00, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 zaproszenie- mieszkańcy.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-03-13 09:29:42 Informację zaktualizowano 2015-03-13 09:32:51, wprowadzający: Anna Górska
Uchwała SO RIO w Lublinie z 18.02.2015 r. w
sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Ulan-Majorat 
 Uchwała SO RIO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-23 12:59:15, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o naborze na członków komisji
konkursowej dotyczącej oceny ofert na realizację
w 2015 roku zadań publicznych 
 Ogłoszenie 2015.PDF
Data wprowadzenia informacji 2015-02-13 22:32:14 Informację zaktualizowano 2015-02-13 22:49:04, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie 
 Ogloszenie przetarg nieograniczony.jpg
Data wprowadzenia informacji 2015-02-03 15:21:42, wprowadzający: Sławomir Klimiuk
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku
zadań publicznych 

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

WZÓR UMOWY

WZÓR SPRAWOZDANIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

INFORMACJA O WYNIKU

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-29 14:40:07, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie o naborze Animatorów - Moje Boisko
ORLIK 2012 

OGŁOSZENIE O NABORZE

OŚWIADCZENIE O NIE POBIERANIU WYNAGRODZENIA ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ INNYCH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

OŚWIADCZENIE O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTANIA Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH

PROGRAM PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ ANIMATORA DZIAŁAŃ

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-28 14:20:21 Informację zaktualizowano 2015-01-28 14:51:47, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 zapr.- mieszkańcy budżet.doc
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 14:56:32 Informację zaktualizowano 2015-01-12 14:56:59, wprowadzający: Anna Górska
Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 zapr.- mieszkańcy.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-12-09 11:21:08 Informację zaktualizowano 2014-12-09 11:21:26, wprowadzający: Anna Górska
Opinie RIO w Lublinie z dnia 20 listopada 2014 r.
na temat projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej oraz możliwości
sfinansowania deficytu 
 OPINIE RIO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 13:45:53, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 zaproszenie mieszk..docx
Data wprowadzenia informacji 2014-11-26 07:46:02 Informację zaktualizowano 2014-11-26 07:46:23, wprowadzający: Anna Górska
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w
Ulanie-Majoracie z dnia 6 listopada 2014 r. w
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w
obwodowej komisji wyborczej. 
 U-GKW 5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 13:09:41, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacjua Urzędu Gminy w sprawie miejsca
umieszczania plakatów wyborczych 
 informacja o miejscach plakatowania.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 13:02:25, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ulanie-Majoracie o kandydatach na Wójta 
 Obwieszczenie WG.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 12:40:22, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ulanie-Majoracie o kandydatach do Rady Gminy 
 Obwieszczenie do Rady Gminy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-03 12:39:22, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 zaproszenie- mieszk..doc
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 07:51:56 Informację zaktualizowano 2014-10-23 07:52:29, wprowadzający: Anna Górska
Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie
losowania numerów list kandydatów do Rady Gminy 
 Zawiadomienie losowanie numerów.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-10-22 11:24:33, wprowadzający: Stanisław Durka
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w
Ulanie-Majoracie z dnia 21 października 2014 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 
 uchwała GKW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-21 15:17:16, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o terminie i
miejscu losowania składów obwodowych komisji
wyborczych 
 Informacja o losowaniu OKW.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 17:23:30, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 14
października 2014 r. o obwodach głosowania 
 Obw. obwody.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 16:57:56, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie
konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Ulan-Majorat w sprawie Programu współpracy Gminy
Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalność pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2015  

OGŁOSZENIE

Projekt Uchwały Rady Gminy

Projekt Programu współpracy

Projekt Regulaminu komisji konkursowej

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 12:34:42, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE / OBWIESZCZENIE o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ulan-Majorat. 
 Ogłoszenie o wyłożeniu studium.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 15:29:13 Informację zaktualizowano 2014-10-07 15:29:46, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Ulanie-Majoracie 
 obwieszczenie skład GKW.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-09-26 14:13:37, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat o zgłaszaniu
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 
 Informacja WG zgł. do OKW.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-09-24 14:59:48, wprowadzający: Stanisław Durka
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w
Ulanie-Majoracie  
 GKW Ulan Majorat - skład.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-23 13:02:03, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o przetargu 
 ogloszenie o przetargu na sprzedaz nieruchomosci.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-17 14:16:20 Informację zaktualizowano 2014-09-18 14:17:38, wprowadzający: Sławomir Klimiuk
Ogłoszenie o wynajmie lokalu mieszkalnego
(Ulan-Majorat 52 - Dom Nauczyciela) 

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYNIKU

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-11 13:37:25, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie Wójta Gminy Ulan-Majorat o
możliwości ubiegania się o dotację na
dofinansowanie zadań z zakresu bieżącego
utrzymania wód i urządzeń wodnych 

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 07:55:20, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Obwieszczenie Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 2
września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy
Ulan-Majorat oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
Komisji Wyborczej 
 Obw. okręgi RG.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 15:25:55, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze 
 ogłoszenie DK.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 15:00:53, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 zaproszenie -mieszkańcy..doc
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 13:47:49 Informację zaktualizowano 2014-08-29 13:50:27, wprowadzający: Anna Górska
Informacja Komisarza Wyborczego w Białej
Podlaskiej o przyjmowaniu zawiadomień o
utworzeniu komitetu wyborczego 
 Informacja.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-08-27 13:39:03, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 zaprosz.mieszkańcy..doc
Data wprowadzenia informacji 2014-07-29 09:15:36 Informację zaktualizowano 2014-07-29 09:16:46, wprowadzający: Anna Górska
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
planu urządzenia lasów 
 informacja plany lasów.docx
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 12:13:51, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o wynajmie lokalu mieszkalnego 

OGŁOSZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-10 13:43:04 Informację zaktualizowano 2014-07-10 13:49:32, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
 Wykaz nieruchomości do ogłoszenia.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-07-10 12:57:47 Informację zaktualizowano 2014-07-10 13:04:44, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych dotyczącej budowy chodnika przy
drodze krajowej Nr 63 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych i charakterystyka

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-08 10:55:00, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Dzia
łania "Zapiecek" 
 Informacja posiedzenie rady.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-08 08:47:05 Informację zaktualizowano 2014-07-08 09:59:18, wprowadzający: Stanisław Durka
0głoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 zaprosz.mieszkań. absolutor..doc
Data wprowadzenia informacji 2014-06-11 13:38:57 Informację zaktualizowano 2014-06-11 13:39:21, wprowadzający: Anna Górska
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W
NAJEM  
 wykaz.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-06-06 15:27:55 Informację zaktualizowano 2014-06-06 15:28:28, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Składy obwodowych komisji wyborczych 
 składy komisji.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-05-07 13:44:47, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie o obwodach głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego 
 Obw. obwody do PE.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 09:53:08, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja dla komitetów wyborczych w sprawie
plakatów wyborczych 
 informacja plakaty.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 08:16:45, wprowadzający: Stanisław Durka
Urząd Gminy w dniu 2 maja 2014 r. 

Informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Urząd Gminy będzie nieczynny.


W celu umożliwienia dokonania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w Urzędzie Gminy będzie w tym dniu pełniony dyżur w godz. 7.30 - 15.30.


Wójt


Jan Łaski

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 14:28:33 Informację zaktualizowano 2014-04-23 15:18:25, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 zaprosz.mieszkańcy zw..doc
Data wprowadzenia informacji 2014-04-23 07:58:31 Informację zaktualizowano 2014-04-23 07:59:19, wprowadzający: Anna Górska
Informacja Wójta o zgłaszaniu kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych 
 Informacja o zgł. do OKW.doc
Data wprowadzenia informacji 2014-04-07 15:21:41, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze 
 ogłoszenie nabór.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-03-28 14:47:08, wprowadzający: Stanisław Durka
Komunikat ANR oraz ARiMR w sprawie bezumownego
użytkowania gruntów Skarbu Państwa 
 Skanowanie1.PDF
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 15:10:49, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie w sprawie zestawów solarnych 

Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz wątpliwościami dotyczącymi podatku VAT, montaż instalacji solarnych będzie opóźniony. Oznacza to, że do czasu wyboru wykonawcy zadania, przyjmowanie wpłat od właścicieli nieruchomości zostaje wstrzymane. Do umów z beneficjentami zostaną sporządzone aneksy, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni w stosownym czasie.


Powyższą informację otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, który jest liderem projektu pn. „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim”.


Wójt Jan Łaski


 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 13:51:31, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o wycenie działek 

Urząd Gminy Ulan-Majorat zamierza zlecić uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie wyceny następujących działek:

  1. działka nr 257/3 o pow. 0,25 ha położona w miejscowości Paskudy, zabudowana, przeznaczona w planie miejscowym na obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
  2. działka nr 295 o pow. 0,60 ha położona w miejscowości Sobole, nieobjęta planem miejscowym,
  3. działka nr 461/2 o pow. 0,54 ha położona w miejscowości Stok, nieobjęta planem miejscowym,
  4. działka nr 258 o pow. 0,34 ha położona w miejscowości Klębów, nieobjęta planem miejscowym.

Rzeczoznawcy majątkowi zainteresowani dokonaniem wyceny mogą składać oferty w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat w pokoju 18 (I piętro) w terminie do dnia 3 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00. W ofercie należy podać oferowaną cenę brutto za dokonanie wyceny wszystkich działek, należy również dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, faksem (83-3518084) lub pocztą elektroniczną na adres ug@ulanmajorat.pl.

Wójt

Jan Łaski

Ulan-Majorat, 27 marca 2014 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-27 09:18:54, wprowadzający: Stanisław Durka
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku
zadań publicznych 

OGŁOSZENIE

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Informacja o złożonych ofertach na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wyniki konkursu na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sporu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-19 10:14:49, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie o zwołaniu sesji.
 Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-06 10:09:00, wprowadzający: Anna Górska
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 18
lutego 2014 r. w sprawie afrykańskiego pomoru
świń 
 obwieszczenie_wl-18-02-2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-21 13:31:14, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o naborze na członków komisji
konkursowej  

OGŁOSZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 15:24:26, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Charakterystyka inwestycji

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-07 11:42:16, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku
zadań publicznych 

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Informacja o złożonych ofertach na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wyniki konkursu na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sporu

 
Data wprowadzenia informacji 2014-02-03 14:54:05, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie z
dnia 15.01.2014 r. w sprawie zaopiniowania
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Ulan-Majorat oraz w sprawie zaopiniowania
możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego przez Gminę Ulan-Majorat na 2014
r. 
 SKARBNIK.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 15:07:56 Informację zaktualizowano 2014-01-17 15:09:04, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o naborze Animatorów - Moje Boisko
ORLIK 2012  

OGŁOSZENIE

Oświadczenie kandydata

Program planowanych działań

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-17 09:02:58, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie o zwołaniu sesji.
 Ogłoszenie sesji..doc
Data wprowadzenia informacji 2014-01-13 13:34:36, wprowadzający: Anna Górska
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej
lokalizację inwestycji celu publicznego  

OBWIESZCZENIE

DECYZJA

 
Data wprowadzenia informacji 2014-01-03 08:35:27, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji
ustalającej lokalizację inwestycji celu
publicznego  

OBWIESZCZENIE

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-20 12:46:57, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (oczyszczalnia
ścieków) 

obwieszczenie

decyzja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-13 13:59:14, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 zaproszenie mieszkańcy Gminy.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-12-11 13:49:41, wprowadzający: Anna Górska
Uchwała SO RIO w Lublinie z 25.11.2013 r. w
sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
 Uchwała wpf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 13:35:54, wprowadzający: Stanisław Durka
Uchwała SO RIO w Lublinie z 25.11.2013 r. w
sprawie możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego 
 Uchwała deficyt.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-12-06 13:33:39, wprowadzający: Stanisław Durka
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem 

Wykaz

 
Data wprowadzenia informacji 2013-12-04 09:54:16 Informację zaktualizowano 2013-12-04 10:04:08, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Obwieszczenie - oczyszczalnia ścieków 

zawiadomienie - obwieszczenie

postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-11-27 10:27:37, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 08:41:38, wprowadzający: Anna Górska
Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 zaproszenie mieszkańcy..doc
Data wprowadzenia informacji 2013-10-31 09:39:49, wprowadzający: Anna Górska
Ogłoszenie Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie
konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Ulan-Majorat  

Ogłoszenie

Projekt uchwały Rady Gminy

Projekt Programu Współpracy

Projekt Regulaminu komisji konkursowej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-14 08:05:15, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
 
Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy Ulan-Majorat. Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 15:03:10, wprowadzający: Anna Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego dot. oczyszczalni ścieków 
 Do BIP dzisiaj.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 15:15:57, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach (kanalizacja sanitarna) 

obwieszczenie

decyzja

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-30 09:31:08, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko (kanalizacja
sanitarna) 

obwieszczenie

postanowienie

 
Data wprowadzenia informacji 2013-08-01 09:50:56 Informację zaktualizowano 2013-08-01 09:56:34, wprowadzający: Stanisław Durka
 
 Ogłoszenie o zwołaniu sesji.
Data wprowadzenia informacji 2013-06-11 12:51:07, wprowadzający: Anna Górska
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia 
 Zborowski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-10 08:13:31 Informację zaktualizowano 2013-06-10 08:14:34, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia 
 Do BIP Cabaj.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-21 08:35:59, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia 
 Obwieszczenie o wszcz. post..doc
Data wprowadzenia informacji 2013-05-20 12:19:01, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 Ogłoszenie o zwołaniu sesji.
Data wprowadzenia informacji 2013-04-15 08:41:15 Informację zaktualizowano 2013-12-11 13:43:49, wprowadzający: Anna Górska
Ogłoszenie o dostawie stołów konferencyjnych 
 ogłoszenie stoły.UG.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-04-12 12:56:56 Informację zaktualizowano 2013-04-12 12:57:58, wprowadzający: Stanisław Durka
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji 
 OBWIESZCZENIE.doc
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 11:37:58, wprowadzający: Stanisław Durka
 
 Ogłoszenie o zwołaniu sesji.
Data wprowadzenia informacji 2013-02-21 14:07:50, wprowadzający: Anna Górska
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 5 lutego 2013 r. w
sprawie zaopiniowania prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Ulan-Majorat 
 Uchwała.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-11 13:55:13, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie o naborze na członków komisji
konkursowej 
 ogloszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-01 10:15:05 Informację zaktualizowano 2013-02-01 10:15:53, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie o naborze Animatorów - Moje Boisko
ORLIK 2012 

Ogłoszenie

Oświadczenie kandydata

Program planowanych działań

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-29 14:04:16 Informację zaktualizowano 2013-01-29 14:07:45, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku
zadań publicznych 

Ogłoszenie

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 08:40:58 Informację zaktualizowano 2013-01-23 08:44:19, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
 
 Ogłoszenie o zwołaniu sesji.
Data wprowadzenia informacji 2013-01-03 14:27:07, wprowadzający: Anna Górska
Ogłoszenie o zwołaniu sesji. 
 Ogłosz.mieszkańcy.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-12-10 11:09:29, wprowadzający: Anna Górska
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia 
 Wykaz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 12:40:53, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat 
 Mieszkańcy..doc
Data wprowadzenia informacji 2012-11-07 11:42:56, wprowadzający: Anna Górska
Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat 
Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że w dniu 22 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3095 została opublikowana uchwała Nr XVI/83/12 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ulan-Majorat na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. U-083.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-25 14:31:07, wprowadzający: Stanisław Durka
Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat 
Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że w dniu 22 października 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3094 została opublikowana uchwała Nr XVI/82/12 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ulan-Majorat na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.   U-082.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-25 14:25:05 Informację zaktualizowano 2012-10-25 14:32:14, wprowadzający: Stanisław Durka
Ogłoszenie Wójta Gminy Ulan-Majorat w sprawie
konsultacji projektu uchwały Rady Gminy
Ulan-Majorat 

Ogłoszenie

Projekt Uchwały Rady Gminy

Projekt Programu współpracy

Projekt Regulaminu komisji konkursowej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-17 08:53:30 Informację zaktualizowano 2012-10-17 09:02:26, wprowadzający: Tomasz Niebrzegowski
Ogłoszenie o zwołaniu sesji Rady Gminy
Ulan-Majorat. 
 zaproszenie mieszkańcy.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 11:16:48, wprowadzający: Anna Górska
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ulanie-Majoracie z dnia 7 sierpnia 2012 r. o składzie i funkcjach w Komisji
Data wprowadzenia informacji 2012-08-16 08:40:17, wprowadzający: Stanisław Durka
 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Ulanie-Majoracie
Data wprowadzenia informacji 2012-08-02 12:33:10 Informację zaktualizowano 2012-08-02 12:36:06, wprowadzający: Stanisław Durka
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 25 lipca 2012 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze oraz liczbie radnych wybieranych w tym okręgu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ulan-Majorat
Data wprowadzenia informacji 2012-07-27 13:39:12, wprowadzający: Stanisław Durka
 
 Zarządzenie Nr 339 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ulan-Majorat
Data wprowadzenia informacji 2012-07-27 11:22:19 Informację zaktualizowano 2012-07-27 11:31:26, wprowadzający: jan Kowalski, autor: Stanisław Durka
wersja do druku