bip.ulanmajorat.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ulan-Majorat www.ulanmajorat.pl
Budżet strona główna 

Budżet
Budżet na 2012 rok 

Uchwała budżetowa z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w budżecie z dnia 19 marca 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 7 maja 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 28 maja 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 20 czerwca 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 14 września 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 5 października 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 30 października 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 19 listopada 2012 r.

Zmiany w budżecie z dnia 17 grudnia 2012 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2013-01-10 11:37:38, wprowadzający: Stanisław Durka
Budżet na 2013 rok 

Uchwała budżetowa z dnia 21 stycznia 2013 r.

Dochody budżetu gminy

Wydatki budżetu gminy

Przychody i rozchody

Wykaz planowanych dotacji

Wykaz inwestycji gminnych

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych

 U-108 zm. WPF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-02-06 14:36:06 Informację zaktualizowano 2015-01-23 12:26:26, wprowadzający: Stanisław Durka
Budżet Gminy Ulan-Majorat na 2014 rok 
 U-153.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-10 14:03:58, wprowadzający: Stanisław Durka
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.ulanmajorat.pl